O souboru

Aktualita:      V červnu jsme se zúčastnili Mezinárodního hudební festivalu v Polské Bydgoszczi,
                   kde jsme získali

Zvláštní cenu místního tisku
a
Cenu hejtmana Kujawsko-Pomorskiego kraje       
Na soutěží Zpěváček 2017 (Praha a Středočeský kraj) jsme byli opět úspěšní

ve II. kategori 11 - 16 let se Martin Janata umístil na 1. místě 
Jsme rádi a gratulujeme
Martinovi budeme držet palce 13.5. v národním  kole
Dětský folklorní soubor Kytice působí od roku 1994 v Praze, jako pokračovatel dospělého souboru stejného jména. V současnosti pracuje se čtyřiceti dětmi. Tanečníci jsou rozděleni do dvou skupin podle věku 5-8 a 9-14 let.
Kytice má na svém repertoáru taneční pásma, tance a písně jižních, středních Čech a Chodska.  

Folklorní materiál vybírá, do pásem s různou tématikou choreograficky upravuje a s tanečníky nacvičuje umělecká vedoucí souboru Milena Pitterová.

V muzice, pod vedením Mileny Kmentové-Pitterové, která připravuje většinu hudebních úprav a aranžmá, působí muzikanti složení z "rodičů a přátel Kytice", které spojuje zájem o lidovou hudbu a snaha vytvořit tanečníkům co nejlepší „pracovní prostředí.“
Vytvořili několik samostatných tématických pásem, se kterými se prezentovali na posledních ročnících festivalu „Setkání lidových muzik“. Stejně tak se v roli muzikantů pravidelně prezentují naši starší tanečníci na "Setkání dětských lidových muzik"

Jsme rádi, že někteří naši "odrostlí" tanečníci pokračují v souborech Gaudeamus a Rosénka 

Za dobu své existence soubor uskutečnil bezpočet vystoupení. Již tradiční jsou jarní a vánoční koncerty pro veřejnost i pro školy. Soubor se pravidelně zúčastňuje významných folklorních festivalů v České republice a naši lidovou kulturu reprezentoval i v zahraničí (Choratvsko, Polsko, Francie). Pravidelně udržujeme čilé výměnné  kontakty se slovenskými soubory. Za dobu trvání souboru jsme již čtyřikrát navštívili regionální festivaly na Slovensku.